Duurzaamheid

NS wil vooruit in duurzame mobiliteit. Onze leveranciers helpen ons om het vervoer per trein nog aantrekkelijker, schoner en duurzamer te maken.

Oplossingen

Leveranciers zijn voor ons essentieel in het verder verduurzamen van onze diensten en producten. We werken dan ook graag nauw samen en dagen leveranciers uit om met innovatieve en duurzame oplossingen te komen. U vindt hier een overzicht van de sectoren waarin we actief zijn.

EcoVadis

Wij werken samen met EcoVadis om de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers inzichtelijk te maken. EcoVadis zet zich in om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen bedrijven te analyseren door naar de gehele keten te kijken. Met 20.000 geëvalueerde leveranciers wereldwijd, zijn zij marktleider op het gebied van duurzaamheidsbeoordelingen.

Lees meer over EcoVadis

Het door EcoVadis ontwikkelde assessment combineert de expertise van duurzaamheidsprestaties met informatie-technologie. Het resultaat geeft u en ons inzicht in waar uw bedrijf staat op gebied van duurzaamheid. Hieruit volgen concrete adviezen, zodat u waar nodig kunt verbeteren op duurzaamheidsgebied. Voor meer informatie over EcoVadis en het assessment kunt u hier terecht. Voor meer informatie over het EcoVadis assessment met betrekking tot criteria voor leveranciers kunt u hier terecht.

Railsponsible

Onder de naam Railsponsible is NS samen met een aantal partners in de Europese spoorsector – te weten Alstom, Bombardier, Deutsche Bahn, Knorr Bremse en SNCF – een samenwerking gestart op het gebied van duurzaam inkopen.

Onderdeel van deze samenwerking is de keuze voor de EcoVadis-methode als standaard om de duurzaamheidsprestaties van de leveranciers op dezelfde wijze in kaart te brengen, te delen en waar mogelijk te verbeteren. Voor meer informatie over Railsponsible kunt u hier terecht.

NS Suppliers’ Code of Conduct

In de NS Suppliers’ Code of Conduct zijn de normen en waarden opgenomen van ons duurzaamheidsbeleid. Het bevat elementen die zijn ontleend aan de United Nations Universal Declaration of Human Rights, de United Nations Global Compact, de International Labour Organization’s Fundamental Conventions, andere relevante internationale verdragen en nationale en lokale reglementen. Ook is de NS Suppliers’ Code of Conduct in lijn met de algemene NS Gedragscode.

De NS Supplier’s Code of Conduct vindt u hier.